Visuelt nedsettelse og verneplikt

Formålet med artikkelen er å informere borgere med synshemning om funksjonene ved å bestå en medisinsk undersøkelse ved det militære registrerings- og vervetekontoret, metodene som brukes for å beregne dioptre, bestemme kondisjonskategorien og lovens krav til dispensasjon fra verneplikt.

Med hvilket syn de ikke tar inn i hæren?

Med sykdommer i øyet og nedsatt refraksjon utføres undersøkelsen av vernepliktige av en øyelege. Kategorien kondisjon for militærtjeneste bestemmes av alvorlighetsgraden av sykdommen og graden av nedsatt refraksjon.
I samsvar med kravene i planen for sykdommer, bestemmes brudd på øyens refraksjon av Skyscopy eller Refractometry. Feilen i resultatene ved bruk av disse forskningsmetodene er ubetydelig (hundredeler eller tideler).

Refraktometri Resultater

REF - refraktometeravlesninger;
R er høyre øye;
SPH - sfære;
CYL - sylinder;
AX - akseretning;
AVE - gjennomsnittsverdi for målinger;

I eksempelet med refraktometri-resultater: høyre øye, høy nærsynthet i en av meridianene 8,00 dioptre; Med en høy grad av nærsynthet utføres beregningen av dioptre i en av meridianene ved å legge til verdiene til SPH og CYL-modulo.

For å beregne størrelsen (diopter) av en brytningsforstyrrelse i en av meridianene med en høy grad av nærsynthet (nærsynthet), tilfører den behandlende legen verdiene til sfæren og sylindermodulo. Denne diagnostiske metoden er ikke etablert av forskriftsdokumenter, derfor er det nødvendig med en direkte indikasjon på omfanget av brytningsforstyrrelsen i forskningsrapporten. Resultatene som er spesifisert i loven er grunnlaget for å komme til en konklusjon om egnethet til militærtjeneste.

Tar de hæren med nærsynthet?

Nærsynthet (nærsynthet) er et brudd på brytning, hvis resultat er manglende evne til å fokusere bildet på objekter som ligger i stor avstand.


Ikke ta i hæren med en diagnose av nærsynthet (nærsynthet) av et øye i en av meridianene til mer enn 6,0 dioptre.

Nærsynthet og kondisjon i hæren

En medisinsk undersøkelse blir utført i henhold til artikkel 34 i sykdomsplanen


Holdbarhetskategori "D" (uegnet):

Hvis nærsynthet (nærsynthet) av et øye i en av meridianene er mer enn 12,0 dioptre;


Holdbarhetskategori "B" (begrenset bruk):

Hvis nærsynthet (nærsynthet) hos et øyne i en av meridianene er mer enn 6,0 dioptre og opptil 12,0 dioptre;


Holdbarhetskategori "B - 3" (gyldig med begrensninger):

Hvis nærsynthet (nærsynthet) til et av meridianene er mer enn 3,0 dioptre og opp til 6,0 dioptre;

Tar de hæren med langsynthet?

Hyperopia (hyperopia) er et brudd på refraksjon av øynene, og resultatet er manglende evne til å fokusere bildet på objekter på nært hold.


Ikke ta inn i hæren med en diagnose av langsynthet (hyperopi) av noe øye i en av meridianene over 8,0 dioptre;

Hypermetropia og kondisjon i hæren

En medisinsk undersøkelse blir utført i henhold til artikkel 34 i sykdomsplanen


Holdbarhetskategori "D" (uegnet):

Hvis langsyntheten til et øye i en av meridianene er mer enn 12,0 dioptre;


Holdbarhetskategori "B" (begrenset bruk):

Hvis langsyntheten til et øye i en av meridianene er mer enn 8,0 dioptre og opptil 12,0 dioptre;


Holdbarhetskategori "B - 3" (gyldig med begrensninger):

Hvis langsyntheten til et øye i en av meridianene er mer enn 6,0 dioptre; og opptil 8,0 dioptre;

Tar de inn i hæren med astigmatisme?

Astigmatisme er et brudd på formen til linsen, hornhinnen eller øyet, noe som resulterer i manglende evne til å fokusere fullt ut på objektet.

Ikke ta hæren med en diagnose av astigmatisme med en brytningsforskjell i de to viktigste meridianene til mer enn 4,0 dioptre.

Astigmatisme og Hæren

En medisinsk undersøkelse blir utført i henhold til artikkel 34 i sykdomsplanen


Holdbarhetskategori "D" (uegnet):

Hvis astigmatisme av noe slag på noe øye med forskjell i refraksjon i de to viktigste meridianene er mer enn 6,0 dioptre;


Holdbarhetskategori "B" (begrenset bruk):

Hvis astigmatisme av noe slag på noe øye, er forskjellen i brytning i de to viktigste meridianene mer enn 4,0 dioptre og opptil 6,0 dioptre;


Holdbarhetskategori "B - 3" (gyldig med begrensninger):

Hvis astigmatisme av noe slag på noe øye, er forskjellen i brytning i de to viktigste meridianene mer enn 2,0 dioptre og opptil 4,0 dioptre;

Synskarphet og kondisjon i hæren

En medisinsk undersøkelse blir utført i henhold til artikkel 35 i sykdomsplanen


Holdbarhetskategori "D" (uegnet):

synsskarphet:
det ene øyet 0,09 og derunder eller dets blindhet
et annet øye 0,3 og under;
eller
synsskarphet for begge øyne 0,2 og under;
eller
fraværet av øyeeplet med synsskarphet i det andre øyet 0.3 og under;


Holdbarhetskategori "B" (begrenset bruk):

synsstyrke på det ene øyet 0,09 og lavere, eller dets blindhet, med synsstyrke på det andre øyet 0,4 og høyere
eller
synsskarphet i det ene øyet 0,3 med synsstyrken i det andre øyet fra 0,3 til 0,1
eller
synsskarphet i det ene øyet 0,4 med synsskarpheten i det andre øyet fra 0,3 til 0,1;
eller
mangel på et øyeeple med synsskarphet i et annet øye 0,4 og høyere

Synspunktet for hvert øye blir tatt i betraktning ved korreksjon av eventuelle briller, inkludert kombinasjonsglass, samt kontaktlinser (i tilfelle god (minst 20 timer) toleranse, manglende diplopi, øyeirritasjon).

Personer som bruker kontaktlinser bør bruke vanlige briller, hvis synsskarphet ikke forstyrrer passering av militærtjeneste.

Synskarphet som ikke hindrer passering av militærtjeneste med korreksjon, bør ikke være mindre enn 0,5 i det ene og 0,1 i det andre øyet eller ikke mindre enn 0,4 i hvert øye. I tvilsomme tilfeller bestemmes synsskarpheten ved bruk av kontrollforskningsmetoder..

Korreksjon av astigmatisme av noe slag bør utføres av sylindriske eller kombinerte briller i sin helhet langs alle meridianer.

Utsettelse fra hæren av syne

Artikkel 36 i sykdomsplanen


Holdbarhetskategori "G" (midlertidig uegnet):
Midlertidige funksjonsforstyrrelser i synsorganet etter en akutt sykdom, forverring av en kronisk sykdom, traumer eller kirurgisk behandling

Visjon og hær i 2020

Mennesker med dårlig syn er ikke vervet i hæren. La oss se nærmere på hva dårlig visjon er for det militære vervekontoret. For å finne ut hvilken visjon de ikke er vervet i hæren, må du studere sykdomsplanen, i henhold til dette dokumentet er prosedyren for å bestemme valgbarhet for militærtjeneste fast.

Service og visjon er et sammensatt tema, siden det er mange forskjellige øyesykdommer, som hver tilsvarer en spesifikk kondisjonskategori. Tar de inn i hæren med dårlig syn? Du finner svaret på dette spørsmålet i vår artikkel. De vanligste sykdommene i synsorganene som du kan få dispensasjon fra hæren og et legitimt militært kort er langsynthet, nærsynthet og astigmatisme..

HVIS VISJONEN IKKE TAR I ARMEN I 2020?

Unge menn med mindre anatomiske trekk ved øyelokkene og konjunktiva, langsynthet hos 6-8 dioptre, nærsynthet hos 3-6 dioptre, astigmatisme av 2-4 dioptre er anerkjent som passende for militærtjeneste med en B-3 kondisjonskategori..

Vernepliktige med kategori B har kroniske sykdommer i hornhinnen, iris, linsen, netthinnen og synsnerven i statisk utvikling, glaukom på det første stadiet, øyemuskelsykdom og andre patologier. Personer med slike sykdommer vil tjene i visse grener av de væpnede styrkene, der spesielle betingelser for tjenesteyting er gitt..

En utsetting fra hæren av øynene oppnås i nærvær av sykdommer i akutte stadier, postoperative forhold der øyelege gjenkjenner verneplikten midlertidig uegnet.

MYOPARITET OG LIBERASJON FRA ARMEN

Nærsynthet eller nærsynthet er en defekt (anomali av refraksjon) i synet, der bildet ikke dannes på netthinnen, men foran det. En person i nærheten ser godt, men langt borte ser dårlig. For å etablere en diagnose er det nok å bestemme refraksjonens avvik i bare det ene øyet, uavhengig av synsstyrken til det andre øyet.

Leger ved militærregistrerings- og vervetekontoret undersøker fordringer med nærsynthet i henhold til artikkel 34 i sykdomsplanen. Hæren tar med nærsynthet opp til -6 dioptre inkludert. Det militære vervekontoret mener at nærsynthet minus 4-5 i hæren ikke vil hindre tjenesten. Du kan få et militært kort for øyesykdom bare med nærsynthet over -6 dioptre. Myopi og hæren er uforenlig med en skarp progresjon av sykdommen hos unge mennesker, og de blir henvist til behandling eller fritatt for militærtjeneste.

NÆRHET OG UNNTAK FRA ARMEN

Hyperopia er et trekk ved øyets brytningskraft, som består i at bilder av gjenstander i ro er fokusert bak netthinnen. I nærvær av avvik i minst ett øye diagnostiseres langsynthet.

For å unnta hæren fra langsynthet, må brudd på brytning være mer enn 8 dioptre. Hvis verneplikten har opptil åtte dioptre inkludert, blir han anerkjent som skikket eller passer med mindre begrensninger for militærtjeneste.

Alle indikatorer for refraksjon og alvorlighetsgrad bestemmes først etter sykloplegi - instillasjon av mydriatikk i øyet for å utvide eleven.

ASTIGMATISME OG ARMIEN

Astigmatisme er en synshemming assosiert med brudd på linsens, hornhinnen eller øyets form, som et resultat av at en person mister evnen til å se tydelig. Hvis astigmatisme ikke behandles, kan det føre til strabismus og et kraftig syntsfall. Uten korreksjon kan astigmatisme forårsake hodepine, smerter i øynene og andre klager..

Hvorvidt et øye tas inn i hæren med astigmatisme eller ikke, avhenger av graden av astigmatisme. I følge artikkel 34 i sykdomsplanen tildeles ikke-verneplikt kategori B i nærvær av astigmatisme av noe slag på ethvert øye med en brytningsforskjell i de to viktigste meridianene til mer enn 4,0 dioptre og opptil 6,0 dioptre. Med astigmatisme blir de vervet i hæren, hvis vervet har astigmatisme opptil 4 dioptre.

VISUELL TILSIKTIGHET OG PASSER TIL TJENESTE

Når du gjennomgår en medisinsk undersøkelse på det militære vervetekontoret, kontrolleres synsskarpheten til draftees. Med visse indikatorer på synsskarphet, i samsvar med planen for sykdommer, er fritak for verneplikt mulig.

På kontoret for militærregistrering og verving under overgangen til legekommisjonen er det ingen måte å nøyaktig bestemme synsskarpheten. Før man går til militærregistrerings- og vervingskontoret, bør man derfor sjekke synsskarpheten i en øyeklinikk med en spesialist i tilfelle øyeproblemer, og om nødvendig gjennomgå ytterligere undersøkelser. Deretter kan verneplikten sendes for en ekstra undersøkelse for å avklare og verifisere diagnosen..

ANDRE Sykdommer i visjonsorganene

Forskriften om militærmedisinsk undersøkelse etablerer en uttømmende liste over sykdommer som ikke er tatt inn i hæren. Listen over øyesykdommer, som de kan frigjøre fra hæren og verve seg, inkluderer:

 • forskjellige typer storfe;
 • netthinneavløsning;
 • glaukom;
 • fullstendig blindhet;
 • brudd på funksjonene i øyets muskler og vennlighet av bevegelsen av øyeeplene;
 • sykdommer, resultater av skader og forbrenninger i lacrimal kanal, øyelokk, bane, konjunktiva;
 • brudd på fargeoppfatningen;
 • medfødt eller ervervet fravær av øyeeplet.

VIL DET tas med til Armenia etter visjonskorrigering?

Ved hjelp av kirurgisk inngrep kan synsskarpheten delvis eller fullstendig gjenopprettes, i tillegg til at astigmatisme kan korrigeres. Hvordan operasjonen for verneplikt i hæren vil gjenspeiles, hvilken kondisjonskategori som blir tildelt verneplikten, og om en utsettelse fra hæren vil bli gitt etter korreksjon vil avhenge av flere årsaker.

Når det er kartlagt, tar militærkommissariatet bare hensyn til de siste resultatene av medisinsk forskning. Hvis en øyelege under innledende militærregistrering først legger kategori B på en ung person, og deretter endrer resultatene av undersøkelsen, vil kondisjonskategorien settes basert på nyere data.

De vil innkalle til tjeneste dersom, under undersøkelse fra militærregistrerings- og vervetekontoret, er nærsyntheten til et øye på 6 eller færre dioptre eller langsynthet hos 8 eller færre dioptre bekreftet. Etter korreksjon av nærsynthet, forventer hæren vernepliktige som fullstendig har korrigert astigmatisme, eller hvis forskjellen i brytning i de to viktigste meridianene har gått ned til 4 eller færre dioptre.

Utsettelse fra oppfordringen til øyesykdommer er garantert hvis en operasjon for å korrigere syn utføres før eller under samtalen. En utsettelse fra hæren innvilges i samsvar med artikkel 36 i planen for sykdommer for en periode som er bestemt av øyelege av militærmedisinsk kommisjon.

Tar de inn i hæren med astigmatisme

Sykdommen forekommer i 8-12% av tilfellene av alle øyesykdommer, men nå er det mange metoder som hjelper til å korrigere synet. I nesten alle tilfeller påvirker astigmatisme begge øyne, og hvis du er i en, så er dette vanligvis en konsekvens av skade.

Astigmatisme er ofte ledsaget av nærsynthet eller langsynthet. Ungdommer som er i tjeneste lurer på - tar de seg inn i hæren med astigmatisme? Svaret på dette og mange andre spørsmål finner du i denne artikkelen..

Astigmatisme hva er det?

Ved normal utvikling av øyet har hornhinnen og linsen en overflate som ser ut som en jevn sfære. Hvis en person har astigmatisme, er overflatene buede.

På grunn av dette, som passerer gjennom den skadede linsen og hornhinnen, er det visuelle bildet ikke dannet riktig - delvis går det ut over netthinnen, og resten foran det.

Av denne grunn ser en person et forandret bilde foran seg. Det ser ut til at den ene delen av motivet er normal, og den andre er uskarpe.

Du kan omtrent forestille deg hvordan en slik person ser, hvis du tar en teskje og ser på refleksjonen din i den.

Astigmatisme kan utvikle seg i ung alder. Barn klager på et uskarpt bilde, hodepine, rask tretthet, smerter i øynene. Hvis du ikke begynner å rette opp synet i tide, kan du skade dine akademiske og sportslige prestasjoner..

Voksne kan ikke fokusere synet, øynene blir fort slitne, klarhet i bildet går tapt, objekter virker ujevn og deformert, vage, det er smerter i øynene og rødhet.

Ved langvarig anstrengelse dobler en person seg foran øynene, og evnen til å bestemme avstanden til objekter er nedsatt.

Typer astigmatisme

Det er flere typer astigmatisme som har ulik klassifisering. For eksempel, i henhold til brydningsmediets nederlag, er det vanlig å dele inn i linsen og hornhinnen.

Det er en klassifisering etter opprinnelse:

 • Medfødt, når to vinkelrette akser er plassert på en rett linje. Vanligvis er denne patologien fra fødselen og kan arves. Gjennom livet forekommer ikke endringer. En liten grad av slik astigmatisme er vanlig, påvirker ikke synet vesentlig. Med større grad hos mennesker er synet betydelig redusert.
 • Ervervede, to vinkelrette meridianer er plassert i skråstillinger. Det er nesten umulig å korrigere slik astigmatisme.


Samtidig har riktig astigmatisme flere former - enkel, kompleks og blandet. I det første tilfellet er synet i en av awnene normalt, med en kompleks form, synet reduseres i begge awns. Blandet form - dette er når synet i forskjellige ryggrader er forskjellig.

Astigmatisme er også delt inn i:

 • Fysiologisk - forekommer ofte hos barn, påvirker ikke synet, endringer i området 0,5-1,0D
 • Patologisk - oftest anskaffet med alderen, endringer over en diopter.

Astigmatisme kan også klassifiseres etter alvorlighetsgrad:

 • Lav grad - opp til 3D
 • Middels 3-6D
 • Alvorlig - Over 6D

Noen ganger er astigmatisme kombinert med nærsynthet eller langsynthet. Da kan vi snakke om myopisk eller hyperopisk astigmatisme.

Tar de inn i hæren med astigmatisme?

Vernepliktige er bekymret for spørsmålet: er begrepene astigmatisme og hæren kompatible? Unge mennesker med en slik synshemming er kanskje ikke påkalt.

Avhenger av hvor alvorlig synsfeilen er. For å bestemme brytning blir spesialister veiledet av skyskraper eller refraktometri.

I Russland, med astigmatisme, blir de vervet til hæren bare hvis en ung mann faller inn i kategori B - visjon med en indikator på 2-4 dioptre. Men ikke alle tropper er egnet for en slik verneplikt. Med astigmatisme av denne graden vil du ikke kunne komme deg unna militærtjeneste.

I kategori B er den unge mannen begrenset passform, synet er 4-6 dioptre. Han kan bare kalles under krigen. Men etter tre år har utkastet til styret rett til ny behandling. Fra kategori D vil de ikke bli akseptert for tjeneste, siden visjonen om en ung mann fra 6 dioptre og over.

Praksis viser at medisinsk styre vanligvis ikke er interessert i å oppdage en eller annen sykdom i en verneplikt og ofte tar feil med å bestemme kategorien.

Derfor, for en utsettelse i hæren eller løslatelsen, må du komme til legekommisjonen med et dokument utarbeidet på forhånd, som vil bekrefte tilstedeværelsen av en sykdom som hindrer normal tjeneste. Ellers kan vervet anses som helt sunt..

Truer hæren de vernepliktige som får diagnosen blandet astigmatisme? Igjen, avgjørelsen avhenger av hvor mye synet er forvrengt. Tilstedeværelsen av noen form for astigmatisme i minst ett øye med en indikator på mer enn fire dioptre gjør det mulig for den unge mannen å bli fritatt fra hæren.

Når det gjelder de andre begrensningene, er det ikke så mange av dem - en person ønsker intuitivt å anstrenge øynene. Unngå arbeid som krever konstant visuell konsentrasjon..

For eksempel kan du ikke kjøre bil om natten, se på TV lenge eller lese, jobbe ved en datamaskin. Å se filmer i 3D er også kontraindisert.

Overfor astigmatisme, må du prøve å rette opp denne tilstanden. Det er spesielle briller, kontaktlinser. Noen ganger er kirurgi nødvendig.

Hvis denne patologien ikke behandles, kan utvikling av strabismus eller en kraftig synnedgang bli provosert..

Tar de inn i hæren hvis det er astigmatisme

Få tjenestemenn vet om de er vervet i hæren med astigmatisme, og hvis de er det, så med hvilken grad av sykdom. Er det mulig å få en forsinkelse, uegnethet, å ha denne patologien og hva som trengs for dette.

I militærtjeneste er det selvfølgelig viktig å ha godt syn. Noen ganger i hæren til fremtidige soldater som venter på arbeid ved datamaskinen eller kjører et kjøretøy. Dessverre er det ikke noe klart svar på dette spørsmålet. Det hele avhenger av sykdommens form og grad. En viktig hendelse som kan avgjøre om det er mulig å tjenestegjøre i hæren er en medisinsk undersøkelse.

Først etter vedtakelse vil det bli avsagt en dom om en person er bestemt til å gå inn i militærets rekker eller har han kategorisk ikke lov til å tjene i maktstrukturen.

For å forstå dette problemet mer detaljert, er det viktig å studere all informasjonen godt og forstå hvordan astigmatisme kan bli et hinder for militærtjeneste..

I den spesielle dokumentasjonen, som indikerer en rekke årsaker og sykdommer som de kan frigjøre den unge mannen fra verneplikt for, er det skrevet: "Personer med synsskarphet på -6 dioptre eller +8 dioptre kan ikke kalles til militærtjeneste." I det første tilfellet, der -6 diopter er nærsynthet, i det andre er hyperopi.

Imidlertid kan ikke bare de som lider av nærsynthet eller langsynthet unntas verneplikt. I noen tilfeller kan personer med astigmatisme være på denne listen..

Hva er astigmatisme, og hvordan manifesterer det

Astigmatisme refererer til den deformerte formen på øyelinsen, på grunn av hvilken dens fokus forstyrres. Med denne sykdommen blir det vanskelig å fokusere blikket på noe, og det er vanskelig for øynene å fokusere på et bestemt punkt. Et øye berørt av astigmatisme har en buet linse og hornhinne. Når solstråler faller på disse skadede delene, er de spredt feil på netthinnen.

Som et resultat av dette forekommer synshemming. I tillegg er denne sykdommen ofte ledsaget av nærsynthet eller langsynthet..

På bakgrunn av astigmatisme påvirkes de viktigste meridianene i øyet. En person med denne sykdommen kan ikke se bildet tydelig. Når du prøver å kikke deg inn i et objekt, kan det vises et delt bilde, som et resultat av at evnen til å estimere avstanden tilstrekkelig er tapt.

Hvis astigmatisme ikke behandles i tide, er det stor risiko for belastning..

Hva skjer astigmatisme, typer:

 • Det er flere typer av denne sykdommen, de er delt inn i underarter: av miljøskader, etter opprinnelse og etter alvorlighetsgraden av sykdommen.
 • Astigmatisme kan være hornhinne og krystallinsk i lesjoner på stedet..

Typer alvorlighetsgrad av astigmatisme:

 1. Et enkelt synspunkt blir observert når en person har langsynthet eller nærsynthet av en meridian;
 2. I det andre, god visjon;
 3. Kompleks - endringer observeres på begge øyets meridianer;
 4. Det blandede synet innebærer langsynthet på den ene meridianen, og nærsyntheten på den andre. Det særegne ved den blandede typen er at synsskarpheten i hvert øye har forskjellige indikatorer.

Enkle og sammensatte arter kan fortsatt deles inn i myopisk og hyperopisk.

Etter opprinnelse

Sykdommen kan være medfødt eller ervervet.

I det første tilfellet observeres det hos små barn, og utgjør ikke en spesiell fare. Absolutt ingen effekt på synet selv.

I en annen situasjon kan den anskaffede formen være et resultat av øyeskader og mislykkede operasjoner. Denne saken er lokalisert ved et brudd på den optiske hornhinnen eller linsen. Ervervet astigmatisme er veldig vanskelig å behandle.

Hvordan astigmatisme kan påvirke passering av et medisinsk styre

Selvfølgelig er det en liten sjanse for å komme i hæren med denne sykdommen, men det er også en risiko for forsinkelse eller uegnethet. Formen og omfanget av sykdommen påvirker dette..

En grundig diagnose er nødvendig for å bestemme dem. Typisk brukes refraktometri eller skioscopy metoder. Etter en slik undersøkelse kan astigmatisme oppdages i minst ett øye..

Army fitness kategorier

Det er fem kategorier for å bestemme egnetheten til en ung mann for hæren: A, B, C, D, D.

Hvilken kategori vernepliktig mottar, bestemmer helsetilstanden hans.

Når vi snakker om astigmatisme, bestemmer forskjellen i de viktigste meridianene i øyet egnetheten til en person til militærtjeneste.

Hvem er skikket og hvem som skal ta seg tid til å tjene i hæren

Med utgangspunkt i 6 eller flere dioptre er det forbudt å tjene i noen tropper. Med slik astigmatisme tar de ikke en person inn i hæren - de setter fullstendig uegnethet (D).

Fra 4 til 6 dioptre indikerer indikatoren adgang til tjenesten, men med begrensninger (B).

Fra 2-4 dioptre kan toleranse oppnås, men ikke alle tropper vil kunne få. Det er lov å dra til bestemte steder der tilstedeværelsen av et problem ikke vil påvirke verken selve tjenesten eller helsen til en militær mann (B).

De som har fått tildelt gruppe B er fritatt for tjenesten hvis det ikke er absolutt nødvendig. Vanligvis er dette en tid med fred, men under fiendtligheter i et land kan en person bli bedt om å forsvare hjemlandet..

En person er fullt egnet for militærtjeneste, har kategori A. Egnet, men med mindre begrensninger, blir personer i kategori B. kalt. Også unge menn kan være begrenset egnet. Deretter settes kategori B. Tilfeller av midlertidig uegnet er hyppige. Den inkluderer personer med kategori G. Vel, den siste - D, sier at den er helt uegnet for service.

Det bør tas i betraktning at militærkommissæren har rett til lovlig, etter 3 år etter utsettelsen, å sende neste innkalling til militæret. Da vil personen måtte gjennomgå en medisinsk undersøkelse igjen.

Årsakene til å skaffe den "hvite billetten" er de menneskene som under bestillingsperioden vil avgjøre astigmatisme i de to viktigste meridianene, der brytningsforskjellen vil være mer enn 4 dioptre.

Basert på det ovennevnte, kan vi konkludere, og med tillit, si at med astigmatisme blir ungdommer med kategori A og B. ført til hæren eller militærskolen. Resten har noen begrensninger og kan bli suspendert fra tjeneste..

Med hvilken astigmatisme de suspenderer eller ikke tar en verneplikt i hæren, bestemmer til slutt resultatet av legekommisjonen. Hvis kategori B eller D blir levert under en fysisk undersøkelse, vil han bli suspendert fra militærtjeneste..

Viktig! Hvis spesialistene under den medisinske undersøkelsen ikke bestemte diagnosen og egnetheten til rekruttereren, utnevnes en tilleggsundersøkelse for å avklare diagnosen og bestemme passende kategori egnethet.

Hva du skal se etter under legekommisjonen

Faktisk er det medisinske styret ikke interessert i å gi pusterom eller frigjøre en person fra tjeneste. En situasjon kan oppstå når induktøren ikke blir diagnostisert med synsproblemer under øyelegeens passering og anerkjennes som absolutt egnet..

Anbefaling! Hvis den fremtidige soldaten har synsproblemer, er astigmatisme til stede, bør du være tålmodig før du gjennomgår en fysisk undersøkelse. For å bevise tilstedeværelsen av patologi, må du ha med deg alle nødvendige attester og dokumenter som indikerer denne sykdommen.

For å bekrefte diagnosen astigmatisme, er det nødvendig å appellere til en kompetent spesialist øyelege. Han bør planlegge en full vurdering av øyetilstanden..

Hva er inkludert i undersøkelsen og diagnosen

Det første som blir gjort er en undersøkelse av øyets struktur, bestemme fokus.

Ytterligere kan følge:

 • ultralyd
 • Refractomy
 • Biomicroscopy;
 • Skyggestudier med to typer linser (sfærisk og sylindrisk);
 • Studien av glasslegemet;

Øyelengdebestemmelse.

Det er verdt å merke seg at en militær statsborger kan prøve å kurere sykdommen ved laser eller refraktiv synskorreksjon. En variant av skleroplastikk, linsebytte er mulig. I de fleste situasjoner ender alt selvfølgelig på kirurgens kontor - operasjonen er utført. Det hender at operasjonen ikke gir et positivt resultat og synet forblir på samme nivå, det er også verdt å vurdere.

Viktig! Ikke glem at hvis en person gjennomgikk en synskorreksjon eller kirurgi som senere har bidratt til å løse problemet, kan vervet sendes til en annen medisinsk kommisjon etter 3 år.

Likevel blir folk tatt med i hæren i noen tilfeller med astigmatisme. Du må gjennomgå en fullstendig undersøkelse for å bestemme graden av sykdommen. Basert på lovgivningen kan unge mennesker med blandet astigmatisme begynne å tjene hvis de passer inn i indikatorer fra 2 til 4 dioptre. I en annen utførelsesform er det verdt å håpe at pliktene til den unge hæroffiseren ikke inkluderer arbeid ved en datamaskin eller bilkjøring..

Hvis du har synsproblemer, bør du tenke på en fysisk undersøkelse i rekrutteringsalderen og være forberedt på å gi underlagsdokumenter om tilstedeværelsen av denne sykdommen. Kanskje dette vil være nok, og verneplikten vil motta en utsettelse eller en dom - uegnet for tjeneste. Når alt kommer til alt, å ha en slik patologi som astigmatisme, risikerer en fremtidig soldat å forverre tilstanden og forverre synet. Det er veldig viktig å forsvare dine rettigheter og bevise tilstedeværelsen av sykdommen med passende dokumentasjon.

Som med astigmatisme, går ikke øynene inn i hæren

Ungdommer i militær alder vet at med lite syn eller i nærvær av visse øyeproblemer, blir de ikke akseptert i hæren. Men er dette virkelig slik, og hvor er grensen mellom dårlig syn og god? Det hender at en tillitsvalgt håper på utsettelse eller fullstendig løslatelse fra tjenesten i Forsvaret, men medlemmer av medisinsk styre tenker annerledes.

For å bestemme egnetheten til hærstjenesten, må du henvise til det korresponderende dokumentet, som kalles "Planen for sykdommer", fordi det er leger som er avhengige av det og treffer sin dom. Astigmatisme er en av sykdommene i synsorganene, noe som godt kan være grunnen til å motta en "hvit" billett.

Hva er astigmatisme?

Hvis formen på linsen eller hornhinnen er buet, kalles denne tilstanden ofte astigmatisme. Når linsen er bøyd, ser en person som lider av en lignende sykdom, objekter tydelig og forvrengt. Blikket kan ikke fokusere på et spesifikt objekt, dessuten spiller ikke avstanden noen rolle, under alle omstendigheter vil de aktuelle objektene være uklar og vag. Det vil si at astigmatisme er en patologi der "bildet" blir projisert på netthinnen feil. Det er bemerkelsesverdig at en person som lider av en slik sykdom kan utvikle strabismus over tid, og i mangel av rettidig behandling er dette ikke uvanlig.

Hvordan ser en person som lider av slik synshemming objekter? Dette kan visualiseres hvis du tar en skje og ser på den. Totalt skiller øyeleger tre hovedtyper av astigmatisme: enkel, sammensatt og blandet, og det har ikke noe å si hvilken verneplikten lider av, for når legene skal bestemme egnethetsgraden, ser leger på pasientens tilstand, og typen patologi spiller ikke en spesiell rolle her, fordi enkel astigmatisme kan forårsake mye problemer for "transportøren".

Typer astigmatisme

Først av alt er denne sykdommen klassifisert som medfødt og ervervet, og i første tilfelle kan den til og med gå i arv, og hvis graden er ubetydelig, kan ikke denne plagen ha en spesiell effekt på synet. Hvis graden av astigmatisme er høy, reduseres synet betydelig, og da er ikke den unge mannen garantert å gå til tjeneste i hæren. Ervervet astigmatisme kan ikke korrigeres, og oftest er det et aldersrelatert fenomen. Avhengig av hva sykdommen ble truffet nøyaktig, skiller de mellom vanlig astigmatisme, linse og hornhinne.

I oftalmologi er det vanlig å skille følgende typer astigmatisme:

 1. Blandet (det ene øyet langsynt, det andre - nærsynthet);
 2. Kompleks nærsynthet (begge øyne er nærsynthet);
 3. Enkel nærsynthet (det ene øyet er kortsiktig, det andre er “normalt”);
 4. Komplisert hyperopisk astigmatisme (begge øyne langsynte);
 5. Enkel hyperopisk (det ene øyet langsynt, det andre - "normalt");

Alvorlighetsgraden av denne sykdommen er klassifisert som følger:

 • Svak - opptil tre dioptre.
 • Medium - fra tre til seks dioptre.
 • Alvorlig - mer enn seks dioptre.

Treningskategorier og astigmatisme

Hvis en ung mann har en lignende synshemming, kan han unngå samtalen, og ikke bare midlertidig. Her avhenger mye av alvorlighetsgraden av sykdommen, som kan oppdages ved å utføre relevante studier. En ung mann kan trekkes inn i den russiske hæren hvis medisinsk styre tildelte ham en annen kategori kondisjon ("B"), og forutsatt at synshemmingen hans "faller" innen 2-4 dioptre. Selvfølgelig er ikke alle typer tropper egnet for en verneplikt som har en lignende patologi, men han vil ikke være i stand til å "skrå vekk" fra militærtjeneste.

Øyastigmatisme
KategoriUtløpsdatoenheter
Bbegrenset2 til 4 dioptre
Begrenset passform (uegnet)4 til 6 dioptre
DUegnetfra 6 dioptre

Kategori "B" blir tildelt en induktør med begrenset passform hvis syn varierer mellom 4-6 dioptre. Hvis fiendtligheter begynner, vil en person som faller i denne kategorien bli trukket inn i hæren. Det er bemerkelsesverdig at tre år etter en medisinsk undersøkelse, kan det militære registrerings- og vervetekontoret kreve en ny prosedyre - gjenundersøkelse, siden i løpet av denne tiden kan positive forandringer skje. Selvfølgelig er det lite sannsynlig at en militæransvarlig statsborger vil "se" til kategori "A", men han kan godt passe inn i kategori "B". Hvis verneplikten blir tildelt kondisjonskategorien "D" (visjon over 6 dioptre), vil han definitivt ikke gå for å gi gjeld til hjemlandet.

Gjennomgang av det militære medisinske styret

Medlemmer av medisinsk styre kan godt stille feil diagnose, og hvis verneplikten har alvorlige synsproblemer, for eksempel komplisert astigmatisme (hyperopisk eller myopisk) irriterer ham, kan han "ikke melde seg inn i hæren" lovlig. Men det hender at det er mangel, og kontoret for militærregistrering og verving sammen med det militære medisinske styret begynner å lete etter kandidater for soldater blant militæransvarlige borgere som lovlig har rett til enten utsetting eller fullstendig fritak for militærtjeneste.

Gyldighetskategorien kan settes feil - av ondsinnet hensikt, målrettet eller feilaktig. Derfor må en verneplikt komme til medisinsk styre sammen med en pakke med dokumenter som bekrefter at han har en sykdom som er en hindring for militærtjeneste. I tvilstilfelle blant medlemmene i medisinsk kommisjon blir den unge mannen sendt til en ekstra undersøkelse til en spesialist med smal profil.

For å frigjøre seg militærtjeneste, må verneplikten skaffe leger epikriser fra dispensasjonsstedet. Hvis diagnosen er "blandet astigmatisme", er dette ikke grunnlaget for fullstendig fritak for militærtjeneste, siden mye avhenger av i hvilken grad bildet blir forvrengt.

Kan de bli ført inn i hæren med astigmatisme

Noen ganger kan ikke et militært medisinsk styre bestemme hvilken kategori kondisjon en verneplikt med astigmatisme tilhører. I dette tilfellet må han insistere på at det innkalles til en mer og mer kompetent kommisjon. Hvis det i løpet av forskningen er fastslått at visjonen om en person som skal trekkes inn i hæren er mindre enn to dioptre, kan ikke dette tjene som en grunn til å motta en forsinkelse, noe som betyr at rekkene til den russiske hæren vil bli fylt opp med en annen rekrutt. Hvis ungdommen tildeles en annen kondisjonskategori, vil han gå til visse tropper (kommunikasjon, eksplosiver, ingeniørtropper og noen andre).

En tillitsvalgt anses som uegnet til militærtjeneste hvis hans visjon er mer enn seks dioptre, og hvis denne indikatoren varierer mellom 4-6, vil han få en utsettelse. Tre år senere har utkastet til styret rett til å sende en annen stevning. Det hender at en ny undersøkelse for en ung mann er "dødelig", for etter en vellykket behandling kan synet hans være 3-4 dioptre.

Dette vil fungere som en god grunn for samtalen, og det spiller ingen rolle hvilken type diagnose han har - myopisk astigmatisme eller hyperopisk. Det er bemerkelsesverdig at forsinkelsen er gitt i nøyaktig tre år, og inntil fristen kommer, har ingen rett til å sende ham stevning og ringe en medisinsk institusjon for å gjennomgå en ny undersøkelse.

Med hvilken visjon de ikke tar i hæren 2020?

Mange vernepliktige er interessert i om man kan stole på å få utsatt eller fullstendig fritak for tjeneste med dårlig syn. I denne artikkelen vil vi fortelle deg om de er vervet i hæren med dårlig syn. Vi håper at denne informasjonen er nyttig for alle som vil vite med hvilken visjon du kan dundre i hæren.

Med hvilken visjon de ikke tar inn i hæren i 2020?

Dessverre kan man komme inn i den russiske hæren selv med dårlig syn. Fakta er at militære leger mener at 2020-hæren passer for folk som ser dårlig. For eksempel, etter deres mening, vil dårlig visjon opp til -6 i hæren ikke hindre tjenesten. Med hva slags visjon de tar til tjenesten, kan det bestemmes av kondisjonskategorien, som er etablert av medlemmene i utkastet til styre.

Kategorier av fitness for militærtjeneste:

I dag er det fem hovedkategorier av gyldighet. Det er disse kategoriene som avgjør evnen til en ung mann til å tjene i visse typer og troppstyper. La oss vurdere nærmere hver kategori.

Holdbarhetskategori “A”

Holdbarhetskategori "A" tildeles unge menn som er ved god helse. Som regel blir de sendt til tjeneste i elitestropper (marinesoldater, luftbårne angrepsstyrker og spesialstyrker). Imidlertid kan de ha svake synsfeil. En kategori "A" kan oppnås selv med minimal nærsynthet og langsynthet, så vel som med anatomiske forandringer i øyelokkene og progressiv astigmatisme på opptil fire dioptre..

Holdbarhetskategori “B”

Holdbarhet "B" betyr muligheten til å utføre tjenester med mindre begrensninger. Denne kategorien kan tilordnes personer som har små synsproblemer:

 • nærsynthet (nærsynthet) av ethvert øye på en av meridianene er mer enn 3,0 dioptre og opptil 6,0 dioptre;
 • langsynthet for ethvert øye i en av meridianene er mer enn 6,0 dioptre og opptil 8,0 dioptre;
 • astigmatisme i ethvert øye med en forskjell i brytning i to meridianer på mer enn 2,0 dioptre og opptil 4,0 dioptre;

Holdbarhetskategori “B”

Holdbarhetskategori “B” tildeles de med begrenset egnethet til militærtjeneste. I 2020 kan vernepliktige med følgende problemer falle i denne kategorien:

 • nærsynthet (nærsynthet) hos ethvert øye i en av meridianene er mer enn 6,0 dioptre og opptil 12,0 dioptre;
 • langsynthet for ethvert øye i en av meridianene er mer enn 8,0 dioptre og opptil 12,0 dioptre;
 • forskjellen i brytning i de to viktigste meridianene er mer enn 4,0 dioptre og opptil 6,0 dioptre.

Holdbarhetskategori "G"

Holdbarhetskategori “G” kan tilordnes i tilfelle verneplikten anses som midlertidig uegnet til militærtjeneste. Som regel betyr dette at under de medisinske undersøkelsene ble det funnet at de ansatte hadde synshemming. Basert på dette kan du få en utsettelse fra utkastet for en periode på seks eller tolv måneder. Oftest, for å avklare diagnosen en draftee, blir de sendt for en ekstra undersøkelse for å bekrefte tilstedeværelsen av en sykdom i synsorganene.

Holdbarhetskategori “D”

Fitnesskategorien “D” unntar verneplikten fullstendig fra militær plikt. Du kan få denne kategorien hvis du har en ganske alvorlig patologi med synets organer:

 • nærsynthet (nærsynthet) hos ethvert øye i en av meridianene er mer enn 12,0 dioptre;
 • langsynthet for ethvert øye i en av meridianene er mer enn 6,0 dioptre; og opptil 8,0 dioptre;
 • astigmatisme i et hvilket som helst øye med en forskjell i brytning i de to viktigste meridianene til mer enn 6,0 dioptre;
 • skarpheten til det ene øyet på 0,09 og derunder, eller dets blindhet, og det andre øyet på 0,4 og over;
 • mangel på et øyeeple med synsskarphet i et annet øye 0,4 og høyere.

Med slike visuelle problemer kan en verneplikt stole på å motta en militærbillett, noe som vil indikere at han ikke er helsefarlig i den russiske hæren.

Nærsynthet og hæren

Nærsynthet er en sykdom som oppstår på grunn av krumningen i øyelinsen. Med nærsynthet kan en person tydelig skille gjenstander i nærheten av ham, men ser dårlig alt som er langt fra ham. Du kan få et militært ID-kort bare hvis du har nærsynthet på mer enn 6 dioptre.

Langsynthet og hæren

Hyperopia oppstår også på grunn av linsens krumning. Men samtidig ser en person ikke godt hva som ligger ved siden av ham. I 2020 kan du få dispensasjon fra hæren hvis langsynthetsindikatorene er mer enn 8 dioptre.

Astigmatisme og Hæren

Astigmatisme er en deformasjon av den naturlige formen av linsen, hornhinnen eller øyet. I dag skiller leger tre former for astigmatisme: blandet, enkelt eller sammensatt. Når du bestemmer egnetheten for tjenester, er ikke en spesifikk type viktig, men graden av utvikling av denne sykdommen:

 • hvis forskjellen i brytning i de to meridianene er opptil 3 dioptre, anses verneplikten som egnet til tjeneste;
 • hvis forskjellen i brytning i de to meridianene er i området 3 til 6 dioptre, kan den militære medisinsk kommisjon sette kategori “B” eller “C”;
 • Hvis forskjellen i brytning i de to meridianene er mer enn 6 dioptre, mottar verneplikten kondisjonskategorien "D" og er fritatt for militærtjeneste.

Har de lite syn i hæren??

Dessverre er øyesykdommer ikke begrenset til nærsynthet, hyperopi og astigmatisme. I tillegg er det en rekke sykdommer som gir rett til midlertidig forsinkelse eller fullstendig fritak for militærtjeneste i hæren.

Slike sykdommer inkluderer:

 • brudd på netthinnen;
 • glaukom og problemer med trykk inni øyet;
 • lacrimal kanalsykdommer;
 • fullstendig blindhet;
 • øyeskader;
 • feil oppfatning av farger;
 • kronisk konjunktivitt;
 • medfødt anatomisk deformasjon av øynene;
 • eventuelle oftalmiske progressive sykdommer.

Visjon minus 7

Har en slik kortsynthet, kan en verneplikt stole på fritak for verneplikt i fredstid..

Visjon minus 6

Hvis visjonen er mindre enn -6, for eksempel -6,25, blir vervet fritatt for tjeneste og kreditert reservatet.

Hvis synet ditt er minus 5

Slik nærsynthet faller ikke innenfor grensene for synshemming, så en verneplikt kan tjene med mindre begrensninger.

Visjon minus 4

I dette tilfellet kan de ansvarlige gå inn i tjenesten i ingeniør- eller jernbanetroppene.

Hvis du har syn minus 3

Med en slik visjon tar de en hær for å tjenestegjøre i motoriserte riflenheter og deler av de interne troppene til innenriksdepartementet.

Visjon minus 2

Med denne nærsyntheten tar de en hær med en belastningsgrense, etterfulgt av utvalg.

Visjon minus 1

Med denne visjonen blir hæren til og med trukket inn i spesial- eller spesialstyrker.

Fraværet av et av øynene og utkastet i hæren

Med en slik patologi tar de ikke en hær. Derfor må verneplikten insistere på at utkastet til kommisjon gir ham fritak ikke bare fra utkastet, men også fra militær plikt generelt.

Tar de inn i hæren etter øyekirurgi?

Hæren tar alle de som gjennomgikk restitusjon etter operasjonen av laservisekorreksjon. Utkastet til styre må gi en midlertidig forsinkelse, hvoretter den ansvarlige skal gjennomgå en undersøkelse av den nåværende tilstanden til visuelle funksjoner.

For å dra nytte av rådene fra våre advokater eller for å få ytterligere informasjon om dispensasjon fra hæren, er det bare å ringe 8 (800) 200-66-46.

Tjener de i hæren med astigmatisme

For ungdom med synshemming som blir kalt til tjeneste, er følgende kondisjonskategorier etablert avhengig av astigmatismeindikatorer:

 • Astigmatisme på høyre eller venstre øye overskrider en indikator på 6 dioptre - kategorien "D" er tildelt. Dette betyr at verneplikten ikke er egnet til service..
 • I tilfelle avvik fra synet på høyre eller venstre øye fra 4 til 6 dioptre, anses verneplikten å være av begrenset brukbarhet, og han tildeles kategorien "B". Begrepet "begrenset passform" betyr at han i fredstid ikke vil bli kalt til tjeneste og sendt til reservatet.
 • Med astigmatisme på høyre eller venstre øye, fra 2 til 4 dioptre, er den unge mannen skikket til tjeneste, mens han får tildelt kondisjonskategorien “B-3”.

Er det mulig å tjene i hæren med astigmatisme

Etter undersøkelse av en øyelege får den unge mannen et sertifikat med en detaljert beskrivelse av indikatorene for hvert øye. En enkel, kompleks og jevn blandet form av sykdommen kan ikke garantere fritak for tjeneste. For medisinsk styre er det bare omsorgssvikt som spiller en avgjørende rolle.

Hvis verneplikten ble tildelt kategorien "B" og i fredstid er han på lager, og i krigstid, med slike visjonsindikatorer, vil rekrutten bli ført inn i hæren.

I tilfelle å tilordne kategorien “B-3” til en passende en med begrensninger for tjenesten, vil en verneplikt ikke bli sendt til å tjene i troppene, men til en spesiell enhet, for eksempel, kan han tjene:

 • Sjåføren og besetningsmedlemmet i et kampbil, pansret personellfører eller rakettkaster.
 • I vakt eller andre deler av de interne troppene til innenriksdepartementet.
 • Spesialpåfylling og lagring av brennbare materialer i kjemiske deler.
 • I anti-fly missiler.

Militærtjeneste etter astigmatisme-behandling

Hvis det blir konstatert at en verneplikt har alvorlig synshemning, har medisinsk styre for militærregistrering og vervingskontor rett til å sende ham for behandling. I dette tilfellet tildeles den unge mannen kategorien “G” og det gis en utsettelse av tjeneste som gjør at han kan forbedre helsen. Etter 3 år må han dukke opp på nytt på kontoret for militærregistrering og verving og gjennomgå en ny undersøkelse. Hvis det ved gjentatt gjennomgang av den medisinske undersøkelsen blir fastslått at rekrutteringsvisjonen har blitt bedre, vil han bli tildelt en annen kategori som lar ham tjene på en felles basis.

Metoden for å eliminere feilen for hvert enkelt tilfelle, bør bestemmes av en erfaren spesialist.

Så behandlingen kan utføres ved å bruke:

 • Laserkorreksjon.
 • Kirurgisk operasjon.
 • Konservativ terapi, som kan omfatte bruk av korrigerende linser eller briller, eller bruk av spesielle maskinvarebehandlinger.

Du må vite at selv om den militære medisinsk kommisjon utstedte en vernepliktshenvisning for kirurgisk eller laserbehandling av sykdommen, er han ikke pålagt å gjennomgå kirurgi eller gjennomgå laserkorreksjon.

Hvis gjenundersøkelsen etter 3 år ikke viser en forbedring i synet, vil den unge mannen bli tildelt kategorien “B” eller “D”.

Som medisinsk praksis viser, er langvarig behandling nødvendig for å eliminere astigmatisme, mens korreksjonsmetodene som brukes ikke alltid gir et positivt resultat. Selv den konstante bruken av spesielle linser hos de fleste pasienter hjelper ikke med å rette opp eksisterende visuelle avvik. Derfor forblir kategorien ofte etablert under en medisinsk undersøkelse ved militærregistrering og vervingskontor etter 3 år uendret..

Hva du trenger å gjøre før medisinsk styre

Den medisinske kommisjonen, som holdes på militærkommissariatet, har ingen interesse i å unnta vernepliktige fra militærtjeneste, og derfor kan det noen ganger være veldig vanskelig å oppnå en utsettelse. Ofte på grunn av rusen forbundet med en stor strøm av rekrutter, eller av en eller annen grunn, er ikke legene i stand til å oppdage alvorlige avvik under undersøkelsen, og en innsatt med astigmatisme anses som skikket.

Ofte oppstår slike situasjoner ikke bare på grunn av medisinske feil, men også på grunn av mangel på unge soldater. I slike tilfeller prøver militærregistrerings- og vervetekontoret og kommisjonen på noen måte å finne kandidater til militærtjeneste blant de karene som ved lov har full rett til å få utsatt eller fullstendig løslatelse fra militærtjeneste.

Siden kategorien “B-3” som er angitt på det militære ID-kortet ikke er en grunn til fritak for militærtjeneste, bør unge menn som har fått diagnosen astigmatisme, få et sertifikat fra øyelege før hun bestått legekommisjonen. Et slikt dokument vil bekrefte tilstedeværelsen av en mangel og eliminere behovet for å gjennomgå undersøkelse ved medisinsk styre for militærregistrering og vervingskontor. Sammen med attesten anbefales det å ta epikrisis i den medisinske institusjonen der verneplikten ble registrert, noe som vil bidra til å bekrefte diagnosen.

Hvis medisinsk styre synes det er vanskelig å bestemme den eksakte kategorien og insisterer på en ny undersøkelse, har den unge mannen rett til å kreve en ytterligere, mer kompetent kommisjon.

Astigmatisme er en alvorlig, vanskelig å kurere sykdom, derfor, i nærvær av uttalte avvik, som regel mottar verneplikten rett til utsettelse. Ellers må du forsvare din juridiske rettighet, og samtidig huske at sykdommen krever rettidig og kvalifisert behandling..

Under ingen omstendigheter skal du prøve å bevisst unngå service og vise uaktsomhet i forhold til helsen din.

Varier av astigmatisme

Astigmatisme er en patologi preget av feil fokusering av bilder på netthinnen. Personer som lider av denne sykdommen kan ikke tydelig se gjenstandene som omgir dem. Sterke grader av astigmatisme forverrer pasientens livskvalitet betydelig og begrenser hans liv.

Med litt uttrykte avvik kan en person føre en kjent livsstil og til og med tjene i hæren.

Det er flere former og grader av sykdommen det gjelder. Muligheten eller umuligheten av servering avhenger av type og grad av patologi.

Avhengig av årsaken til dannelsen av astigmatisme, er den delt inn i hornhinnen og linse:

 • Hornhinnen astigmatisme - preget av en krumning av formen på hornhinnen. Denne lidelsen er vanligst hos pasienter..
 • Lensastigmatisme - oppstår på grunn av linsedeformasjon, som et resultat av at pasienten ser nær og fjern gjenstander forvrengt og uskarpe.

Astigmatisme kan være enkel eller blandet:

 • Enkelt er delt inn i myopisk og hyperopisk. Når myopisk fokus av lysstråler fra en av øyets meridianer faller på området foran netthinnen, og ikke på flyet. I dette tilfellet fokuserer den andre meridianen strålene riktig på netthinnen. Den hypermetropiske formen er preget av fokusering av lysstråler fra en av meridianene på området bak netthinnen.
 • Blandet astigmatisme er en patologi der en av meridianene fokuserer lysstrålene foran netthinnen, og den andre bak. Den blandede formen er også delt inn i myopisk og hyperopisk. Ved blandet myopisk astigmatisme, fokuserer begge meridianene lysstråler på området foran netthinnen, og i tilfelle blandet hyperopisk - fokusering av begge meridianene er fokusert på området bak netthinnen..

Skille også mellom riktig og feil astigmatisme:

 • Riktig er preget av konstant brytning av begge meridianene ved deres vinkelrett anordning.
 • Feil er ledsaget av krampaktig endring i refraksjon når de viktigste meridianene ikke er vinkelrett eller endringer i brytning i sine forskjellige områder.

Utviklingen av astigmatisme kan føre til et betydelig fall i synsskarphet, utvikling av strabismus, hyppig hodepine eller amblyopi. For å unngå forekomsten av slike komplikasjoner, er det nødvendig å regelmessig gjennomgå en undersøkelse av en øyelege, følge anbefalingene hans og være ansvarlig for behandling og diagnose.